Rada Gminy Horyniec-Zdrój 2014-2018

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Grzegorz Woźny

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Szawara

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy

Tadeusz Dziechciarz

Radny

Antoni Rozwód

Radny

Barbara Jóźwik-Przednowek

Radna

Stanisław Antonik

Radny

Grzegorz Gruszczyk

Radny

Andrzej Nesterak

Radny

Krzysztof Woźny

Radny

Waleria Rejman

Radna

Mieczysław Ślusarczyk

Radny

Zofia Zaborniak

Radna

Bożena Wiśniewska

Radna

Wiktor Mazurkiewicz

Radny

 

Komisja Rewizyjna

 

Imię i nazwiskoFunkcja 

Waldemar Nazarko

Przewodniczący

Bożena Wiśniewska

Członek

Grzegorz Gruszczyk

Członek

Wiktor Mazurkiewicz

Członek

Krzysztof Woźny

Członek

 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych


Imię i nazwisko  Funkcja

Andrzej Nesterak

Przewodniczący

Waleria Rejman

Członek

Stanisław Antonik

Członek

Zofia Zaborniak

Członek

Antoni Rozwód

Członek

 

Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia, Oświaty, Sportu i Kultury Fizycznej

 

Imię i nazwisko Funkcja 

Tadeusz Dziechciarz

Przewodniczący

Barbara
Jóźwik-Przednowek

Członek

Grzegorz Woźny

Członek

Mieczysław Ślusarczyk

Członek

Robert Szawara

Członek

 

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl