X-lecie Koła Gospodyń Wiejskich z Horyńca-Zdroju

 (link otworzy duże zdjęcie)

   

      W sobotę 11 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-Zdroju odbyła się uroczystość z okazji X-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Horyńca-Zdroju. Jubileusz swoją obecnością uświetnili m.in. Pan Łucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Wiesław Huk – Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, Pan Robert Serkis – Wójt gminy Horyniec-Zdrój, Pani Teresa Pamuła – Dyrektor Oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Rzeszowie oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Horyniec-Zdrój. W części artystycznej swoje zdolności artystyczne zaprezentowała młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju, zespół śpiewaczy Czerwona Jarzębina z Horyńca-Zdroju oraz gościnnie grupa teatralna „Trema” z Radymna pod kierownictwem Pani Anny Huk – radnej sejmiku województwa podkarpackiego.

      Na ręce przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Horyńcu-Zdroju Pani Beaty Ługowskiej z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Horyńcu-Zdroju zaproszeni goście złożyli najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla zaangażowania Pań w działalność Koła, upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.  

      Działalność KGW Horyniec-Zdrój od wielu lat ukazuje przywiązanie do folkloru ludowego, dziedzictwa kulturowego i tradycji, które znacząco ożywiają życie kulturalne naszej miejscowości.

      Panie z Koła Gospodyń Wiejskich swoimi osiągnięciami kulinarnymi zachwycają uczestników festynów, festiwali i targów na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Potrawy przez nie przygotowane odnoszą znaczące sukcesy na kulinarnych konkursach. W ten sposób kreują pozytywny wizerunek Koła w całej wspólnocie a tym samym zyskują coraz większe grono sympatyków.

      Dziękując za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój, życzymy Paniom aby ich praca dostarczała wielu satysfakcji wyrażonych wdzięcznością całej naszej społeczności.

Opublikowano: 13 lutego 2017 14:43

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 994

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl