Rekrutacja do punktów przedszkolnych w Horyńcu-Zdroju i w Werchracie na rok szkolny 2017/2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju ogłasza nabór do
Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju i w Werchracie.


    
Na stronie internetowej szkoły http://www.sp.horyniec-zdroj.pl/ w zakładce REKRUTACJA 2017 znajduje się Zarządzenie Wójta o terminach rekrutacji oraz do pobrania WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, który należy złożyć w sekretariacie szkoły.
    Od roku szkolnego 2017/2018 siedzibą Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju będzie budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 2a (budynek gimnazjum), w którym dla potrzeb dzieci przedszkolnych stworzymy cztery sale edukacji przedszkolnej 5 godzinnej, dwie sale edukacji 9 godzinnej (jedna do leżakowania) oraz przestronną salę zabaw, której aranżacja będzie mieć na uwadze harmonijny rozwój dzieci. Dla potrzeb dzieci przedszkolnych w nowym budynku funkcjonować będzie oddzielna kuchnia i stołówka. Całą przestrzeń w nowym punkcie przedszkolnym zagospodarujemy tak, aby stanowiła tło dla wszechstronnego rozwoju dziecka, dawała poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do ćwiczenia wyobraźni i kreatywności. Dla Rodziców stworzymy "Strefę Rodzica".
    Program dydaktyczno-wychowawczy realizowany będzie w oparciu o nową podstawę programową w zakresie wychowania przedszkolnego, wzbogacany o cenne uwagi, pomysły oraz koncepcje naszych specjalistów z zakresu pedagogiki, logopedii oraz psychologii. Wśród stosowanych metod pracy będą m.in.:

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda dr E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Wzmocnienie pozytywne, uczenie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.

W ramach codziennej działalności realizować będziemy zajęcia:

 • przyrodnicze
 • eksperymentalne
 • muzyczne
 • rytmiczne
 • teatralne
 • językowe
 • gimnastyczne
 • sportowe.

Każdego dnia nasze przedszkolaki będą spędzać czas na świeżym powietrzu. 

    Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w dwojaki sposób: dwa razy w tygodniu po 15 min w grupach 3-5 letnich (po 30 min w grupach 6-latków) z nauczycielem języka angielskiego oraz codziennie w formie zabawy z wychowawcą. Wszyscy wychowawcy przedszkolni posiadają kwalifikacje do edukacji przedszkolnej oraz niezbędne umiejętności  do posługiwania się językiem angielskim. Podczas zajęć wykorzystywane jest to, iż dziecko przyswaja słowa i zwroty w sposób naturalny. Język jest przekazywany poprzez wesołe piosenki, wierszyki, rymowanki oraz różnego rodzaju gry, wykorzystywane w czasie zajęć muzycznych i ruchowych.
     Dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym, dla których badania przesiewowe wykazały potrzebę wsparcia zorganizujemy cotygodniowe indywidualne zajęcia z logopedą przedszkolnym.

Ponadto w naszym Punkcie Przedszkolnym będziemy organizować:

 • zajęcia adaptacyjne w pierwszych  tygodniach września
 • pasowanie na przedszkolaka
 • wycieczki
 • występy i popisy przedszkolaków
 • teatrzyki
 • imprezy integracyjne, np. Urodziny, Dzień Babci i Dziadka
 • bale andrzejkowe i  karnawałowe
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

    Zmiana lokalizacji Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju pozwoli na to, aby "przedszkole" stało się miejscem atrakcyjnym dla dzieci, bezpiecznym, zachęcającym do przyjścia oraz twórczej pracy.  Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje, aby nowe miejsce było miejscem stworzonym z myślą o dzieciach i dla dzieci.

Zapraszamy do rekrutacji i współpracy.


Dorota Rachwalik - dyrektor szkoły

  

Zarządzenie Nr 220.005.2017
WÓJTA  Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 20 marca 2017 roku

 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Horyniec-Zdrój, na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)   oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Horyniec-Zdrój na rok szkolny 2017/2018:


 L. p.

 Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 Termin

1.

Przyjmowanie deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w danym punkcie przedszkolnym na kolejny rok

od 21 marca 2017 r.

do 27 marca 2017 r.

2.

Ustalenie wolnych miejsc w punktach przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

27 marca 2017 r.

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do punktów przedszkolnych  wraz z załącznikami

od 28 marca 2017 r.

do 11 kwietnia 2017 r.

4.

Praca komisji rekrutacyjnej

od  11 kwietnia 2017 r.

do 12 kwietnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od  13 kwietnia 2017 r.

do 19 kwietnia 2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2017 r.

8.

Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego

od 20 kwietnia 2017 r.

do 26 kwietnia 2017 r.

9.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do punktu przedszkolnego

5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

10.

Prawo rodziców do odwołania do dyrektora szkoły podstawowej kierującego punktem przedszkolnym od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

11.

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

7 dni od dnia otrzymania odwołania

12.

Informacja do Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o liczbie kandydatów nieprzyjętych

15 maja 2017 r.

13.

Ogłoszenie o ewentualnych wolnych miejscach w przedszkolu

15-16 maja 2017 r.

Lp.

 Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 Termin

 

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do punktów przedszkolnych wraz z załącznikami

od 1 sierpnia 2017 r.
do 7 sierpnia2017 r.

2.

Praca komisji rekrutacyjnej

od 8 sierpnia 2017 r.
do 9 sierpnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 sierpnia 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 sierpnia 2017 r.
do 11 sierpnia 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 sierpnia 2017 r.

6.

Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego

od 11 sierpnia 2017 r.
do 17 sierpnia 2017 r.

7.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

8.

Prawo rodziców do odwołania do dyrektora szkoły kierującego punktem przedszkolnym od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

9.

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. M.J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju kierującego punktami przedszkolnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Horyniec-Zdrój.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Wójt Gminy Horyniec-Zdrój
                                                                                              Robert Serkis

Opublikowano: 24 marca 2017 13:20

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie_o_rekrutacji_2017.pdf [843.39 KB]

Wyświetleń: 834

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl