Droga w Wólce Horynieckiej w kierunku Papierni będzie wyremontowana

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

    20 lipca br. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła samorządowcom z terenu województwa podkarpackiego promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała promesę na kwotę 560 tys. zł na remont nawierzchni drogi gminnej w Wólce Horynieckiej w kierunku Papierni. W ramach prac wykonana zostanie asfaltowa nawierzchnia drogi na odcinku około 1,4 km, wykonane zostaną przepusty oraz pobocza. Prace powinny zakończyć się do 27 października 2017 roku.

    Na terenie naszej gminy cały czas trwają roboty związane z przebudową dróg gminnych przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Myśliwskiej, os. Dąbrowskiego, ul. Polnej /Hałanie/, Nowinach Horynieckich, Radrużu /Kolonia/ oraz w Werchracie do Leśniczówki i stacji PKP. Środki na te zadania pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała 1 mln 600 tys. zł zaś całkowita wartość remontów wyniesie 2 mln 400 tys. zł.  Łącznie w ramach PROW 2014-2020 przebudowanych zostanie 5,5 km dróg gminnych.

    W Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej trwają roboty przy budowie drogi powiatowej do Polanki Horynieckiej. Zadanie to realizowane przez Gminę Horyniec-Zdrój i Powiat Lubaczowski uzyskało wsparcie Wojewody Podkarpackiego ze środków na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na odcinku 3,2 km wykonana zostanie nowa asfaltowa nawierzchnia, wybudowane zostaną nowe zjazdy na działki indywidualne oraz wyremontowane będą przepusty na ciekach wodnych. Całkowita wartość zadania to 2 mln 100 tys.

    W piątek 21 lipca br. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę dróg na osiedlu byłego PGR w Monasterzu. Środki finansowe w wysokości 80 % wartości zadania pozyskane zostały od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku 450 m oraz wykonane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Zadanie zrealizowane będzie w terminie do 25 sierpnia 2017 roku a całkowita wartość robót wyniesie 210 tys. zł.Opublikowano: 24 lipca 2017 09:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 631

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl