Gmina Horyniec-Zdrój uzyskała wsparcie na Odnawialne Źródła Energii

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

 

    Z przyjemnością informujemy, że 29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Gmina Horyniec-Zdrój ubiegała się o wsparcie na w/w działanie w ramach umowy partnerskiej z Gminą Lubaczów, Gminą Narol, Miastem Lubaczów, Miastem Nowa Dęba, Gminą Gorzyce i Gminą Baranów Sandomierski.

    Wniosek ten był jednym z 69 wniosków złożonych z terenu całego województwa podkarpackiego, zaznaczyć należy, iż jedynie 14 spośród złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie przedmiotowych instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii.

    W związku z tym w najbliższym odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu, podczas którego omówione zostaną kierunki działań, uszczegółowione zostaną zasady uczestnictwa w projekcie oraz podpisane zostaną umowy z mieszkańcami. Konieczne jest to do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy do montażu przewidzianych w projekcie urządzeń. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji w ramach projektu to początek 2018 roku.


Opublikowano: 04 września 2017 15:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 625

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl