Uroczystości patriotyczne w Werchracie

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

 

    W niedzielę 10 września w Werchracie odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona upamiętnieniu ofiar nalotu niemieckiego na stację kolejową, w wyniku którego śmierć poniosło około 120 polskich żołnierzy.

      O godzinie 11:00 w Kościele w Werchracie proboszcz parafii ks. Tomasz Kielar odprawił uroczystą mszę św.  Po jej zakończeniu dalsza część obchodów kontynuowana była pod pomnikiem upamiętniającym ofiary nalotu znajdującym się przy stacji PKP w Werchracie. Otoczenie pomnika w bieżącym roku zostało uporządkowane dzięki wsparciu PKP w Przemyślu i zaangażowaniu mieszkańców Werchraty i Prusia.

      Przy pomniku odmówiona została wspólna modlitwa w intencji żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w wyniku nalotu. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis, zaś o historycznych aspektach wydarzenia oraz o aktualnym stanie działań związanych  z ustalaniem faktów dotyczących nalotu opowiedział dr Andrzej Gładysz z KUL z Lublina. Wysokiej rangi wydarzeniu dodała obecność w Werchracie Pani Małgorzaty Kowalczyk Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej w Warszawie. Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie Medalami Pamiątkowymi osób szczególnie zasłużonych dla działalności kombatanckiej.

      Uroczystość uświetniły swoimi występami uczniowie z Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i chór „Kolorowa Jesień” z Kraśnika.

      W uroczystościach brali udział również m.in. przedstawiciele Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Horyńcu Zdroju i Stowarzyszenia Spadkobiorców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręgu Roztoczańskiego na czele z Prezesem ppłk Wiesław Wojtowiczem, członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” z Lublina z dr Andrzejem Gładyszem oraz harcerze X Drużyny „Traperski Krąg” z Suśca z harcmistrz Anną Rojek, Radni Rady Gminy Horyniec-Zdrój na czele z Panem Robertem Szawarą Woźnym - wiceprzewodniczącym Rady Gminy oraz sołtysi sołectwa Werchrata - Pan Tomasz Patałuch i sołectwa Prusie - Pan Paweł Szewczuk.

Opublikowano: 13 września 2017 09:41

Kategoria: Aktualności

Uroczystości patriotyczne w Werchracie- 2017

Wyświetleń: 813

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl