Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Podemszczyźnie, Puchaczach, Świdnicy i Krzywym

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 W 2018 roku będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów  w Podemszczyźnie, Puchaczach, Świdnicy i Krzywym


    "Usługi Komunalne" Spółka z o.o. w środę 08.11.2017 roku podpisała z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy  dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla zadania pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe".


     Wartość całkowita zadania to 3 535 543 zł,  w tym dofinansowanie 1 712 945 zł. W miesiącu listopadzie odbędą się zebrania wiejskie w w/w miejscowościach w celu ustalenia sposobu realizacji inwestycji oraz określenia zasad udziału mieszkańców w kosztach budowy przyłączy. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2018 roku.

Opublikowano: 13 listopada 2017 22:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 750

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl