Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń OZE

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

     Wójt Gminy Horyniec-Zdrój informuje, że w dniu 30.11.2017 r. został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia 3.1. Rozwój OZE.

    Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych, druga dostawy i montażu kotłów na biomasę i trzecia, obejmująca swym zakresem dostawę wraz montażem pomp ciepła. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia do dnia 9.01.2018 r. do godziny 10:30 w Urzędzie Gminy Lubaczów.

     W ramach złożonego wniosku przewiduje się montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w 71 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój. Przewidywany termin zakończenia prac to  30 wrzesień 2018 roku.


Więcej szczegółów związanych z wytycznymi ogłoszonego przetargu na stronie: www.lubaczow.com.pl

Opublikowano: 04 grudnia 2017 10:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1315

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl