Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych została podpisana

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Umowa pomiędzy Gminą Lubaczów - liderem projektu partnerskiego w skład którego wchodzi m.in. Gmina Horyniec-Zdrój, a firmą ML System S.A i ML System + Sp. z o.o. została podpisana. 

Firma ML System złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wyłoniona w drodze przetargu unijnego, który został ogłoszony 30 listopada 2017r. Warto dodać, że ML System to polska firma, w dodatku z naszego województwa, specjalizująca się w produkcji paneli fotowoltaicznych, która swoją fabrykę ma w Zaczerniu obok lotniska Jasionka. ML System to jeden z pionierów na polskim rynku w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 3 Czysta Energia  Działanie  3.1. Rozwój OZE, pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” . W ramach tego zadania na terenie Gminy Horyniec-Zdrój zostanie zainstalowanych 64 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,1kW, 2,4kW i 3kW.

 Wykonawca w ramach podpisanej umowy będzie miał za zadanie m.in.:

1) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,

2) montaż inwerterów,

3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,

4) połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),

5) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,

6) przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

7) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,

8) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,

9) sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,

10) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),

11) przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,

12) serwis uszkodzonych instalacji,

13) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

Wykonawca na zainstalowane instalacje udziela 7 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia. Termin Wykonania instalacji został ustalony na 30 września 2018 roku.

 

Wartość instalacji po przetargu na dostawę i montaż instalacji przedstawia się następująco:

Rodzaj instalacji

Cena netto

Instalacja o mocy 2,1kW

10 276,70

Instalacja o mocy 2,4kW

11 230,18

Instalacja o mocy 3kW

13 337,15

 

Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia środków pieniężnych jako wniesienia udziału własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości 30% kosztów netto i całości kosztów niekwalifikowalnych inwestycji plus należny podatek VAT.

Opublikowano: 26 marca 2018 09:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 978

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl