Ogromne wsparcie finansowe na działalność uzdrowiskową w Horyńcu-Zdroju

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

    Wniosek Gminy Horyniec-Zdrój dotyczący rozbudowy istniejącej infrastruktury uzdrowiskowej  znalazł sie na liście projektów wybranych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.1 Rozwój Potencjału Endogenicznego Regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Całkowita wartość inwestycji zamknie się kwotą 9 182 711 zł zaś dofinansowanie wyniesie 7 176 718 zł.

    W ramach tego zadania wybudowany zostanie nowoczesny deptak spacerowy w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego, w którego skład wejdą ciągi piesze i rowerowe, fontanny, mini tężnie, altany, elementy małej infrastruktury oraz efektowne nasadzenia roślinne.  Wybudowany zostanie Punkt Informacji Turystycznej a w horynieckim Parku Zdrojowym pojawią się urządzenia siłowni zewnętrznych. Odnowiony zostanie również plac zabaw.

    Oprócz inwestycji realizowanej przez Gminę Horyniec-Zdrój wsparcie finansowe ze środków w/w programu uzyskały wszystkie podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie naszej gminy. W CRR KRUS oraz Sanatorium Bajka będzie przeprowadzona modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej. Uzdrowisko Horyniec Spółka z o.o., której właścicielem jest Województwo Podkarpackie będzie wprowadzać nowe usługi lecznictwa uzdrowiskowego poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diag-Terap. - schorzeń neurologicznych, kardiologicznych i narządów ruchu oraz rozbudowane zostanie sanatorium Jawor.

    Łącznie w najbliższych dwóch latach w naszej gminie zrealizowane zostaną inwestycje związane z działalnością uzdrowiskową za łączną kwotę 33 mln zł  przy dofinansowaniu pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17 mln zł.

Opublikowano: 04 kwietnia 2018 11:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1080

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl