Wycinka drzew i krzewów- zmiany.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

I n f o r m a c j a

  W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie  ustawy o ochronie przyrody /Dz.U  z 2017 r. poz.1074/


Wójt Gminy Horyniec-Zdrój, informuje:

      Zgodę na usuwanie drzew i zadrzewień z terenu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej wydaje Wójt Gminy.

      Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru wycinki drzew do Wójta Gminy jeżeli obwód pnia na wysokości 5/pięć/cm od ziemi wynosi odpowiednio powyżej 80 cm dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, powyżej 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, akacji oraz platanu klonolistnego, powyżej 50 cm dla pozostałych drzew.

       W terminie do 21 dni od daty zgłoszenia  zostaną przeprowadzone oględziny drzew planowanych do usunięcia i sporządzony zostanie protokół z oględzin. W terminie do 14 dni od przeprowadzonych oględzin urząd gminy może wnieść sprzeciw lub na żądanie strony wydać zaświadczenie o jego braku. Po upływie w/w terminu wnioskodawca może przystąpić do wycinki w terminie do 6 miesięcy. W przypadku niedokonania wycinki w w/w czasie należy powtórnie dokonać zgłoszenia i oględzin na gruncie.

Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie urzędy gminy lub można pobrać w sekretariacie urzędu gminy.

Opublikowano: 27 czerwca 2017 15:31

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

zgloszenie_wycinki.docx [14.15 KB]

Wyświetleń: 508

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl