Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz § 3 Uchwały Nr XXXIX.284.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Poz. 4580) Wójt Gminy Horyniec-Zdrój

zawiadamia, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosiły:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

  1. gospodarstwo 1 osobowe – 12,00 zł. miesięcznie,
  2. gospodarstwo 2 osobowe – 25,00 zł. miesięcznie,
  3. gospodarstwo 3 osobowe – 25,00 zł, miesięcznie,
  4. gospodarstwo 4 osobowe i powyżej – 36,00 zł. miesięcznie,

 


2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

  1. gospodarstwo 1 osobowe – 24,00 zł. miesięcznie,
  2. gospodarstwo 2 osobowe – 50,00 zł. miesięcznie,
  3. gospodarstwo 3 osobowe – 50,00 zł. miesięcznie,
  4. gospodarstwo 4 osobowe i powyżej -72,00 zł. miesięcznie. 

 

URZĄD GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ POINFORMUJE KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE ZAWIADOMIENIA O NOWEJ STAWCE OPŁATY

 

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy na początku stycznia 2018 r. dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Zawiadomienia takie nie zostaną wysłane do osób zamieszkujących gospodarstwo domowe jednoosobowe, gdyż u nich nie zmienia się stawka opłaty.

Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji i Wójt Gminy Horyniec-Zdrój wydał decyzję, określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.


Opublikowano: 28 grudnia 2017 09:37

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

harmonogram_2018_+_ulotka.pdf [788.24 KB]

Wyświetleń: 871

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl