Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

 

 

   Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Horyniec–Zdrój w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju
–  z następującym porządkiem obrad:

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przystąpienia do Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017-2020
- zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2017 rok;

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

 

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój

/-/  Grzegorz Woźny

 

 


Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się
w dniu 25 kwietnia 2017 r.

o godz. 15:00 w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.           

 

 

Opublikowano: 21 kwietnia 2017 13:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2434

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl