Zaproszenie na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy    Na podstawie § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój i  art.20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - zwołuję nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 11 maja 2017r. o godz. 1430  w Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju z następującym porządkiem:

I SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Podjęcie uchwały w sprawie:
-  przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

 

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Wnioski i zapytania.
2. Zamknięcie sesji.                           

 

Przewodniczący

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

 

Opublikowano: 10 maja 2017 08:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2666

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl