Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

     Na podstawie § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój i  art.20 ust.5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminny - zwołuję nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Horyniec–Zdrój w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 15:00  w Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju z następującym porządkiem:


I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Podjęcie uchwał :

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Horyniec-Zdrój i Gminą Lubaczów w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2017 rok.

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Wnioski i zapytania.

2. Zamknięcie sesji.              

 

 

Opublikowano: 22 listopada 2017 07:45

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 3371

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl