Zaproszenie na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy    Na podstawie §31 Statutu Gminy Horyniec-Zdrój i art.20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - zwołuję nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Horyniec–Zdrój w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 1400  w Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju z następującym porządkiem:

I SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Podjęcie uchwały w sprawie:

- w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie zmian w budżecie gminy Horyniec-zdrój na 2017 rok,
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

 

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Wnioski i zapytania.
2. Zamknięcie sesji.                           

 

Przewodniczący

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

 

Opublikowano: 26 lipca 2017 08:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2784

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl