Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady GminyNa podstawie § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój i  art.20 ust.5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- zwołuję nadzwyczajną  Sesję Rady Gminy Horyniec–Zdrój  w dniu 5 października 2017r. o godz. 1400  w Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju z następującym porządkiem:

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Podjęcie uchwał :
- w sprawie powierzenia Gminie Lubaczów prowadzenie zadania publicznego z zakresu  zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną w części dotyczącej obsługi projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, dofinansowanego  w ramach osi priorytetowej – III CZYSTA ENERGIA Poddziałanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”

- w sprawie zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2017 rok

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  gminy Horyniec-Zdrój             

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Wnioski i zapytania.
2. Zamknięcie sesji.               

 

 

 


Opublikowano: 05 października 2017 07:45

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 3032

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl