Zaproszenie na Sesję Rady Gminy 

Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 1600  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju –  z następującym porządkiem obrad:I SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

2. Przyjęcie interpelacji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchylenia Uchwały nr XXIX.238.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
- przyjęcia „Projektu do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2017-2031”,
- zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Polanka Horyniecka na sprzedaż nieruchomości,
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o numerze ewidencyjnym gruntu nr 1893/2 położonej w obrębie geodezyjnym Horyniec-Zdrój, gmina Horyniec-Zdrój oraz wygaszenie dotychczasowej służebności w związku z ustanowieniem nowej trasy oraz częściową likwidację starej,

- udzielenia pomocy finansowej powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania pn ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec-Wólka Horyniecka-Kapisze w km 0+000-3+950”
- zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2017 rok.

 

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.

2. Wnioski i zapytania.

3. Odpowiedzi na interpelacje.

4. Zamknięcie sesji.                

                       

 

Przewodniczący

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

 

 


 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

 

w dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 16:00

 

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 


Opublikowano: 22 sierpnia 2017 13:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2919

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl