Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój

        

 

 

Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 27 czerwca 2018r. o godz. 1600  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju

–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2017 rok,
- absolutorium dla Wójta Gminy Horyniec-Zdrój,
- zmiany Uchwały Nr XL.289.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec-Wólka Horyniecka - Kaplisze w km 0+000-3+950”,
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok.III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


  

 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 16:00

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 

Opublikowano: 18 czerwca 2018 13:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1916

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl