Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój

        

 

 

Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję L Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 11 października 2018r. o godz. 1400  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju

–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 75, 102, 104 w obrębie geodezyjnym Dziewięcierz w miejscowości Dziewięcierz na okres 10 lat na cele rolnicze w trybie przetargowym,
- zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Werchrata na sprzedaż nieruchomości,
- wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu-Zdroju lokali użytkowych nr 1 i 5 usytułowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Horyńcu-Zdroju będących własnością Gminy Horyniec-Zdrój,
- uchwalenia Statutu Gminy Horyniec-Zdrój,

- użytków ekologicznych,
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- upoważnienia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


  

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

w dniu 9 października 2018 r. o godz. 16:00

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 

Opublikowano: 03 października 2018 09:44

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2838

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl