Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój

        

 

 

Na podstawie  § 31 Statutu Gminy  Horyniec-Zdrój zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 13 lipca 2018r. o godz. 1430  w  Świetlicy koło stadionu w Horyńcu-Zdroju

–  z proponowanym porządkiem obrad:

 

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.
3. . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok.


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.                

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny


  

 

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się

w dniu 13 lipca 2018r. o godz. 14:00

w Świetlicy przy Stadionie w Horyńcu-Zdroju.

 

 

Opublikowano: 11 lipca 2018 07:44

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2170

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl