Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce wpłat:

  • w kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój
  • rachunek bankowy: BS Lubaczów/o Horyniec-Zdrój 59 9101 1039 2002 2500 1195 0002

Art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłaty te wynoszą:

W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:

  • gospodarstwo 1-dno osobowe – 12 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 2 lub 3 osobowe – łącznie 23 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 4-ro osobowe i więcej – łącznie 30 zł/miesiąc

 

W przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany:

  • gospodarstwo 1-dno osobowe – 24 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 2 lub 3 osobowe  – łącznie 46 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 4-ro osobowe i więcej – łącznie 60 zł/miesiąc

 

 

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl