Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Formularze i załączniki:

[pdf, 753.54 KB]

[pdf, 357.11 KB]

[pdf, 356.24 KB]

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-web.pl