Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Jana III Sobieskiego 2B
37–620 Horyniec Zdrój


Kierownik:
 mgr Mariusz Husiatyński


gopsjpg [300x199]

 

strona internetowa: www.sdshoryniec.iap.pl


   Swoją działalność rozpoczęliśmy 03.12.2007 roku. Dom jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych. Ośrodek przeznaczony jes dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych zamieszkałych w szczególności na terenie gminy Horyniec-Zdrój.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy rozwijanie u uczestników następujących umiejętności z zakresu:

Umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym:

- motywowanie do nawiązywania kontaktów społecznych
- zaradności życiowej, motywowanie do aktywności (np. samodzielne zakupy czy załatwianie spraw urzędowych)
- kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości i partnerstwa

Umiejętności obsługiwania siebie:
- dbania o zdrowie, higienę i wygląd zewnętrzny,
- dbania o czystość i porządek we własnym domu
- zachowanie się przy stole

Umiejętności spędzania wolnego czasu:
- rozwijanie zainteresowań uczestników
- korzystanie z różnych form spędzania czasu wolnego (turystyka, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, Internet itp.)

Cele i zadania Domu realizowane są poprzez różnego rodzaju treningii rehabilitację uczestników.

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl