Rada Gminy Horyniec-Zdrój 2018-2023

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Grzegorz Woźny

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Szawara

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy

Anna Grabowicz

 Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy

Tadeusz Dziechciarz

Radny

Małgorzata Całka

Radna

Ryszard Urban

Radny

Marian Nepelski

Radny

Przemysław Zaremba

Radny

Andrzej Hałucha

Radny

Waleria Rejman

Radna

Mieczysław Ślusarczyk

Radny

Paweł Maksymiec

Radny

Bożena Wiśniewska

Radna

Wiktor Mazurkiewicz

Radny

 

Komisja Rewizyjna

 

Imię i nazwiskoFunkcja 

Waldemar Nazarko

Przewodniczący

Małgorzata Całka

Wiceprzewodnicząca

Bożena Wiśniewska Członek

Waleria Rejman

Członek

Ryszard Urban

Członek

 

Komisja Budżetu, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych


Imię i nazwisko  Funkcja

Andrzej Hałucha

Przewodniczący

Przemysław Zaremba

Wiceprzewodniczący

Paweł Maksymiec

Członek

Robert Szawara

Członek

Anna Grabowicz

Członek

 

Komisja Oświaty, Uzdrowiskowa, Zdrowia, Sportu i Kultury Fizycznej

 

Imię i nazwisko Funkcja 

Paweł Maksymiec

Przewodniczący

Tadeusz Dziechciarz

Wiceprzewodniczący

Grzegorz Woźny

Członek

Mieczysław Ślusarczyk

Członek

Marian Nepelski

Członek

Ryszard Urban

Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Imię i nazwisko Funkcja 

Wiktor Mazurkiewicz

Członek

Tadeusz Dziechciarz

Członek

Przemysław Zaremba

Członek

 

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl