Początki zorganizowanej działalności uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju można datować na koniec XIXw. W 1928 r. ostatni właściciel dóbr horynieckich Stanisław Karłowski uruchomił nowy zakład zdrojowy, który dziennie świadczył ok. 500 zabiegów dla kuracjuszy. Po zniszczeniach UPA z okresu II wojny światowej uzdrowisko popadło w zapomnienie do początku lat 60-tych. Od tego okresu baza lecznicza uzdrowiska systematycznie się powiększa.

1962r.- Wybudowano nowy zakład zdrojowy tzw. łazienki- rozebrane w 2000r.

1lazienkijpg [640x449]
1968r. - Otwarto sanatorium Metalowiec w b. zespole pałacowo - parkowym Ponińskich, obecnie pod nazwą Bajka

2metalowiecjpg [640x480]


1977r. - Otwarto nowoczesne sanatorium Rolnik.

3rolnikjpg [640x474]


1994r. - Otwarto Centrum Rehabilitacji Rolników ( Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) - nowe sanatorium + b. sanatorium Rolnik (szczegółowe informacje na www.crr-horyniec.home.pl).

4krusjpg [720x540]

 

1998r. - przekazano do użytku nowy zakład przyrodniczy przystosowany do obsługi całej przyszłej Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego (szczegółowe informacje na www.uzdrowisko-horyniec.com.pl)

5ppujpg [391x300]

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój z racji usytuowania na mapie kraju, należało do niedawna do mniej znanych uzdrowisk polskich.

Stan ten w ostatnich latach zaczął ulegać stopniowej zmianie ponieważ:

  • uzdrowisko reprezentuje nieliczny w kraju typ uzdrowiska nizinnego
  • bazuje na bogatych zasobach doskonałej jakości lokalnych surowcach leczniczych: siarczkowych wodach mineralnych i borowinie
  • w rejonie uzdrowiska korzystnie kształtują warunki klimatyczne- zwłaszcza insolacyjne, wyrażające się m. in. dużą liczbą dni pogodnych ( średnio 50 w roku) i rocznym nasłonecznieniem (ok. 1600 godzin)
  • klimat nizinny jest mniej bodźcowy od klimatu uzdrowisk górskich i podgórskich
  • większość mieszkańców Polski żyje w strefie klimatu nizinnego i jest lepiej do niego przystosowana.


Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl