Realizując obowiązek wynikający z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomoc prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz.  294), Starosta Lubaczowski  sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu nieodpłatnego poradnictwa na podstawie odrębnych przepisów świadczące w szczególności:

• poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,

• w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,

• w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• w ramach interwencji kryzysowej,

• dla bezrobotnych,

• dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,

• z zakresu praw konsumenta,

• z zakresu praw dziecka,

• z zakresu praw pacjenta,

• z zakresu ubezpieczeń społecznych,

• z zakresu prawa pracy,

• z zakresu prawa podatkowego,

• dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Lubaczowskiego

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl