Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego-2018

W dniu 25 września w restauracji „Cafe Sanacja” w Horyńcu-Zdroju odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Horyniec-Zdrój. Dumni z półwiecznego dzielenia się troskami życia codziennego mogą być:
1. Maria i Feliks Dydyk
2. Leonora i Tadeusz Ulicki
3. Maria i Władysław Rejman
4. Janina i Eugeniusz Luchowscy
5. Krystyna i Stanisław Stobierscy
6. Rozalia i Tadeusz Maciuła
Po przywitaniu Wójt Gminy Horyniec-Zdrój złożył dostojnym Jubilatom życzenia z okazji tak wspaniałego jubileuszu. Następnie Jubilaci zostali odznaczeni medalami, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczyli Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Bogusław Hałucha. Dostojnym Jubilatom wręczono także kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy.
Po części oficjalnej wzniesiono toast za zdrowie szanownych Jubilatów. Następnie wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu. Spotkanie przebiegało w pełnej serdeczności atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat.
Zacnym Jubilatom z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy Państwu by Wasza miłość trwała jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat.

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl