Sprzęt ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy Horyniec-Zdrój

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W dniu 07.06.2018 r. w remizie OSP w Horyńcu-Zdroju odbyło się przekazanie dla jednostek OSP z terenu gm. Horyniec-Zdrój sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała dotację w wysokości 13 446,36 zł w ramach, której zakupiono 1 defibrylator oraz 2 torby ratownicze PSP R1 wraz z deskami ortopedycznymi i kompletem szyn Kramera. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis.

Zakup sprzętu zapewni jednostkom OSP Horyniec-Zdrój, Nowe Brusno i Werchrata pełną gotowość bojową oraz umożliwi udzielanie pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Opublikowano: 08 czerwca 2018 09:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 709

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl