Przebudowa dróg w Puchaczach i do Wólki Horynieckiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W czerwcu rozpoczęcie prac związanych z przebudową dróg w Puchaczach i do Wólki Horynieckiej.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wykonane zostanie zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec-Wólka Horyniecka–Kaplisze w km 0+000 -3+950”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość inwestycji to 3 112 718,63 zł. Przewidziane do wykonania są: wymiana nawierzchni drogi, przebudowa skrzyżowania w centrum Horyńca-Zdroju, budowa chodnika do końca ulicy Zdrojowej, budowa i odmulenie rowów oraz zjazdy do posesji. Umowny termin wykonania zadania to 28 września 2018 r. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie Powiatu Lubaczowskiego z Gminą Horyniec-Zdrój.

Również w czerwcu w ramach ministerialnej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Horyniec-Zdrój rozpocznie zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105051R w miejscowości Puchacze”. Wykonawcą zadania będzie również Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość inwestycji to 377 404,97 zł. Wykonanie przedsięwzięcia obejmuje zmianę nawierzchni drogi, budowę przepustów i czyszczenie poboczy. Termin wykonania to 28 września 2018 r.

Opublikowano: 08 czerwca 2018 12:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 806

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl