Edukacja ekologiczna w ramach Sprzątania Świata

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

    Gmina Horyniec-Zdrój razem z Powiatem Lubaczowskim dołączyli do ogólnopolskiej Akcji ,,Sprzątanie Świata” realizowanej przez ,,Fundację Ekologiczną Nasza Ziemia” w dniach 21-23 września 2018 r.

    Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej!

     Tegoroczna akcja jest realizowana poprzez podejmowanie ,,Odpadowych Wyzwań” – w kolorach jak pojemniki do segregacji odpadów. Powiat Lubaczowski dołączył do ,,Wyzwania Niebieskiego” – „Akcja – segregacja!”  mającego na celu przeprowadzenie działań, dzięki którym zwiększy się ilość odpadów zbieranych w segregacji, a także czystość tak zbieranych odpadów.”

     W dniu 21 września 2018 r. została zorganizowana w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i Szkole Filialnej w Werchracie edukacja ekologiczna, którą przeprowadzili pracownicy Firmy „ECLER” Wywóz nieczystości z Łaszczówki k. Tomaszowa Lubelskiego. Uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo segregować śmieci, co to jest recykling i jak postępować z odpadami problematycznymi jak zużyte baterie czy żarówki. Dzieciom z młodszych klas zostały rozdane kolorowanki i krzyżówki. Była to bardzo cenna lekcja edukacji.

Opublikowano: 24 września 2018 14:54

Kategoria: Aktualności

Sprzątanie Świata 2018

Wyświetleń: 448

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl