Przebudowa dróg gminnych w Nowinach Horynieckich i Polance Horyniecka

 (link otworzy duże zdjęcie)

   Gmina Horyniec-Zdrój uzyskała promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 147018R w Nowinach Horynieckie w km 0+000 – 0+939” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 105053R w Polance Horynieckiej w km 1+160 – 1+950”. Dofinansowanie wyniesie 80% wartości robót.

    W wyniku przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego wykonawcą obu zadań będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość inwestycji w Nowinach Horynieckich to 348 569,91 zł, zaś w Polance Horynieckiej 443 800,15 zł. W remoncie drogi w Polance Horynieckiej uczestniczy również Nadleśnictwo Lubaczów, które przekazało na ten cel 50 000 zł. Wykonanie przedsięwzięcia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi, budowę przepustów i czyszczenie poboczy. Termin wykonania zadań to 7 grudnia 2018 r.

    W dniu 18 września 2018 roku Komisja Wojewody Podkarpackiego w związku z wystąpieniem na terenie naszej gminie szkód w infrastrukturze drogowej spowodowanej intensywnymi opadami deszczu zweryfikowała pozytywnie wniosek Gminy Horyniec-Zdrój. Straty zostały potwierdzone na drogach w Nowinach Horynieckich, Werchracie w kierunku na Łozy, Polance Horynieckiej w kierunku do Gospodarstwa Agroturystycznego, Prusiu i Horyńcu-Zdroju przy ul. Słonecznej za zalewem. Weryfikacja strat otwiera Gminie Horyniec-Zdrój możliwość ubiegania się o wsparcie środkami przeznaczonymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku.

Opublikowano: 26 września 2018 14:44

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 753

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl