Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Gminie Horyniec-Zdrój

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

W dniu 16 października 2018 r. z wizytą roboczą do naszej Gminy przybyła Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W czasie wizyty Pani Minister wraz z Panią Małgorzatą Dankowską Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Wójtem Gminy Horyniec-Zdrój odwiedziła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Horyńcu-Zdroju.

Pani Minister doceniła działalność i osiągnięcia Gminy Horyniec-Zdrój w pracy na rzecz osób ubogich, starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz zaapelowała o dalszą kontynuację działań prospołecznych.

Rzeczowa i merytoryczna rozmowa w zakresie pomocy społecznej realizowanej na terenie Gminy Horyniec-Zdrój dotyczyła m.in. kierunków, zadań i planowanych inwestycji w tej sferze życia społeczności lokalnej.

Opublikowano: 17 października 2018 11:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 758

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl