II sesja nowej Rady Gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)

 


29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13 odbędzie się
II sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój nowej kadencji samorządu 2018 – 2023.

 

Obrady będą transmitowane na żywo, pod linkiem:

 

Porządek obrad:

I          SPRAWY REGULAMINOWE

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.

 

II         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie interpelacji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie :
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa , Rolnictwa
i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Horyniec-Zdrój,
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Oświaty, Uzdrowiskowej, Zdrowia , Sportu
i Kultury Fizycznej Rady Gminy Horyniec-Zdrój,
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Gminy Horyniec-Zdrój,
- powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji skarg, wniosków i petycji Gminy Horyniec-Zdrój,
- określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec-Zdrój na 2019r.,
- dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,

 - zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2018 rok,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki o numerze ewidencyjnym gruntów  418 w obrębie geodezyjnym Horyniec-Zdrój w miejscowości Horyniec-Zdrój na okres 10 lat na cele rolnicze
w trybie przetargowym,

 

III       CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Wnioski i zapytania.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.               

 

Opublikowano: 29 listopada 2018 14:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2537

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl