VI Sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój - na żywo

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

 

Obrady sesji transmitowane na żywo

(rozpoczęcie godz. 16:00)

 

 

 

/ w celu powiększenia okna odtwarzacza kliknij górny pasek lub tutaj /

 Imienne głosowanie

 

    Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U.2019.506 ze zm./ zwołuję VI Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 1600 w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13
- z proponowanym porządkiem obrad:SPRAWY REGULAMINOWE     


1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   

4.  Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku sesji.
5.  Przyjęcie porządku obrad.


II
  CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

                                                     
1. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2017–2020 za okres 2017-2018.
3. Przyjęcie interpelacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach :
- szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Horyniec-Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Horyniec-Zdrój na lata 2019-2022,
- wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój,
- wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój,

- wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę i zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok,
- wieloletniej prognozy finansowej gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok.

 

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

 
1. Informacja z prac Rady Powiatu.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

  

Wspólne  posiedzenie Stałych Komisji  Rady Gminy Horyniec-Zdrój odbędzie się w dniu 15 maja 2019r.
o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju.


Opublikowano: 16 maja 2019 12:59

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Imienne głosowanie [234.25 KB]

Wyświetleń: 531

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl