W horynieckiej Bibliotece powstanie Izba Pamięci

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

       Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na zadanie: „Przebudowa i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu- Zdroju”. Zadanie obejmie przebudowę obecnego pomieszczenia biblioteki oraz adaptację dodatkowych pomieszczeń na czytelnię dla czytelników dorosłych i dzieci z księgozbiorem podręcznym oraz czytelnię internetową. W jednym z nowych pomieszczeń powstanie Izba Pamięci, w której umieszczone zostaną pamiątki i eksponaty związane z historią ziemi horynieckiej.

        Planowane prace umożliwią również likwidację barier architektonicznych, co pozwoli na samodzielne korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne. W Bibliotece pojawi się także nowy sprzęt i wyposażenie; gabloty do izby pamięci, lady i regały biblioteczne, meble i siedziska dla dzieci. Realizacja zadania podniesie standard prowadzonej działalności i pozwoli na poszerzenie oferty programowej dla dzieci i młodzieży a także dla seniorów. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu oferowanych usług w zakresie czytelnictwa dla społeczności lokalnej oraz dla turystów i kuracjuszy przebywających w tutejszych sanatoriach. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku zaś ich zakończenie przewidziane jest na kwiecień 2020 roku. Całkowita wartość prac remontowych zamyka się kwotą 380 000 zł zaś dofinansowanie wyniesie 285 000 zł.

 

 

Opublikowano: 09 października 2019 08:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 422

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl