Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Horyniec-Zdrój- na żywo


Obrady sesji transmitowane na żywo

 (rozpoczęcie godz. 14:30)

 na kanale YouTube

 


 

Działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U.2019.506 ze zm./  -  zwołuję w trybie nadzwyczajnym XVII Sesję Rady Gminy Horyniec – Zdrój w dniu 13 marca 2020r. o godz. 14.30  w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13
–  z porządkiem obrad:


I          SPRAWY REGULAMINOWE      

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3.  Przyjęcie porządku obrad.


II
         CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Podjęcie uchwał w sprawach :
- ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój których zarządcą jest Wójt Gminy Horyniec-Zdrój,
- ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Horyniec-Zdrój,
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Horyniec-Zdrój.
- zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok,

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Horyniec-Zdrój.


III       CZĘŚĆ KOŃCOWA


1. Zapytania i wolne wnioski.

2. Zamknięcie sesji.       


Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
/-/ mgr Grzegorz Woźny

 


Posiedzenie Stałych Komisji  Rady Gminy Horyniec-Zdrój, odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 13 30 
w Świetlicy w Horyńcu-Zdroju ul. Lipowa 13.

Opublikowano: 11 marca 2020 13:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 506

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl