Podkarpacki Program Odnowy Wsi

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

     W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020 sołectwo Radruż otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie  w wysokości  10 000 zł, na zadanie: „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem w Radrużu w ramach zadania: Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż,  poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych– etap II – altana wraz z zagospodarowaniem”. Altana z murowanym grillem stworzy warunki do zintegrowanych spotkań na świeżym powietrzu oraz integracji wszystkich mieszkańców sołectwa. W I etapie Zadania powstał plac zabaw dla dzieci, który dał szansę dzieciom spotykania się w gronie rówieśników, nawiązywania nowych znajomości. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli organizować pikniki rodzinne oraz inne formy spotkań integracyjnych.

      Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego powstało miejsce służące zaspakajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych. Altana z murowanym grillem wraz z placem zabaw stworzyła komplementarny zespół obiektów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Opublikowano: 15 października 2020 12:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 199

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl