Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego


24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1
ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.),
prowadzący działalność z zakresu ustaw:
• z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
• z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
• z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
• z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
• z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
• z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1,
bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa
Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce
BiP - sprawy do załatwienia – Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
oraz pod nr telefonów: 17 773 60 24; 17 747 63 34-35; 17 773 60 58; 17 747 63 32; 17 773 60 40, 17 747 69 25.

Opublikowano: 02 lipca 2018 10:42

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

komunikat.pdf [358.33 KB]

Wyświetleń: 689

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl