Program " Dobry start ” dla ucznia

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju informuje, że od 1 lipca 2018 rusza nowy program rządowy "Dobry Start" w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

Świadczenie Dobry start przysługiwać będzie niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie będzie przysługiwać nie dłużej  niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Pierwszym rokiem realizacji Programu jest 2018 rok i obejmie uczniów rozpoczynający rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Świadczenie Dobry start jest zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start będzie można składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu Empa@tia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,  bankowość elektroniczną.

Wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start  będą przyjmowane w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju ul. Jana III Sobieskiego 2B.


Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „ Dobry start” można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, oraz bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu:  (16) 631 32 09

Opublikowano: 12 czerwca 2018 12:20

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 456

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl