Ogłoszenie o wyłożeniu planu urządzania lasu

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2129 z póżn.zm.), art.21 ust.4 i ust.5 , Gmina Horyniec-Zdrój informuje ,że w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 10 zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzania lasów oporządzonych dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy , sporządzonych na okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.

W siedzibie Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju w pok. nr. 10 w terminie od 04 luty 2019 r. do 04 kwietnia 2019 w dni robocze w godz. 7.30 - do 14.00 udostępnione będą w/w projekty uproszczonych planów urządzania lasów które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz prowadzenia działań gospodarczych na działce leśnej.

W terminie od 05 kwietnia br. do 06 maja 2019 r. w godz. 7.30 do godz. 14.00, tj. 30 dni od daty zakończenia wyłożenia projektów planów urządzania lasów , zainteresowani właściciele lasów mogą składać swoje uwagi i zastrzeżenia w sprawie sporządzonych projektów planów w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju pok. nr 10.

Opublikowano: 08 lutego 2019 14:57

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Ogłoszenie [252.7 KB]

Wyświetleń: 378

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom-jst.pl