Nowe wzory deklaracji podatkowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

 

UWAGA !


Od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny wraz z załącznikami

określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniach  z dnia 30 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1104, Dz. U. 2019 poz. 1105 oraz Dz. U. 2019 poz. 1126).

Nowe wzory deklaracji i informacji znajdują się w zakładce:
"Załatw z nami swoja sprawę"/ Deklaracje podatkowe - rok 2019


Do składania deklaracji i informacji oraz korekt z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze  uchwalone przez Radę Gminy Horyniec-Zdrój.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje i informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.


Opublikowano: 16 lipca 2019 11:09

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 230

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl