Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Na podstawie prowadzonego przez Gminę Horyniec-Zdrój stałego monitoringu ilości odpadów pochodzących z gospodarstw indywidulanych oraz poziomu segregacji odpadów  informujemy, że ilość zebranych odpadów w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku jest mniejsza od ilości zebranej w analogicznym okresie w 2019 roku. Jest to bardzo znacząca informacja ponieważ od obecnego roku stawka opłat za odbiór odpadów uzależniona jest od ich całkowitej masy. Niestety jednak w całkowitej masie odpadów zebranych z terenu naszej gminy aż 58% stanowią niesegregowane odpady komunalne. Odpady, które mogą być skierowane do recyklingu i przygotowania do odzysku i ponownego użycia stanowią jedynie 29%. Pozostałą ilość 13% stanowią odpady biodegradowalne i popiół.

Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie gminy z terenu Unii Europejskiej w 2020 roku zobowiązane są od osiągnięcia wyniku 50% odbieranych odpadów, które poddane zostaną recyclingowi. Mając na uwadze ten fakt zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej gminy o prowadzenie jeszcze bardziej skutecznej segregacji odpadów powstających w naszych gospodarstwach domowych. Ilość wytwarzanych odpadów i odpowiedni poziom segregacji są czynnikami bezpośrednio wpływającymi na wysokość stawek jakie mieszkańcy ponoszą za odbiór odpadów.

Jednocześnie informujemy, że  w okresie od początku kwietnia do  końca października 2020r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem odbioru. Odpady segregowane tak jak dotychczas będą odbierane raz w miesiącu.

Jednocześnie przypominamy, że na Właścicielu/Użytkowniku nieruchomości ciąży obowiązek złożenia KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w związku ze zmianą liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.


W załączeniu przedstawiamy zasady dotyczące optymalnej segregacji odpadów oraz deklaracje

 

Opublikowano: 10 kwietnia 2020 11:50

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

deklaracja_2020.pdf [241.09 KB]

ulotka_segregacja [1.1 MB]

Wyświetleń: 985

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl