Konsultacje społeczne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ogłasza konsultacje społeczne w związku z opracowaniem nowego „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Horyniec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021–2024”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wyrażenia swojej opinii na temat przedstawionego projektu. Swoje opinie i uwagi należy składać na załączonym do rozporządzenia wzorze i przesyłać elektronicznie na adres ug@horyniec-zdroj.pl

Opublikowano: 15 października 2020 14:11

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Zarządzenie i formularz zgłoszenia opinii [537.58 KB]

projekt [2.8 MB]

Wyświetleń: 89

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl