Projekt „Zdalna szkoła +”

 (link otworzy duże zdjęcie)

W kolejnej edycji projektu tym razem pod nazwą „Zdalna szkoła +” ukierunkowanego w szczególności na wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych Gmina Horyniec-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości 54.883 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego tj. 17 laptopów wraz z oprogramowaniem ze środków pozyskanych w ramach grantu z Projektu „Zdalna szkoła +”, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.  Celem projektu jest wsparcie szkół oraz uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych w prowadzeniu zdalnego nauczania w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach z powodu COVID 19.  Zakupiony sprzęt w ilości 17 szt. Laptop/Notebook 15,6” LENOVO  i5-8250/12GB/480/Win10 oraz licencyjne oprogramowanie pakiety biurowe Office 2019  został już przekazany Szkole Podstawowej im. M.J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju z przeznaczeniem  wsparcia 14 uczniów w tym 10 uczniów z rodzin wielodzietnych oraz 3 nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie.

 

Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem został w całości sfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiony sprzęt posiada wysokie parametry techniczne co zapewni jego wykorzystanie w długim okresie czasu.  Otrzymany sprzęt będzie wykorzystywany przez nauczycieli do prowadzenia zdalnych zajęć z uczniami oraz będzie stanowić wsparcie dla potrzebujących uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych korzystających ze zdalnego nauczania. Sprzęt zostanie przekazany w formie użyczenia rodzicom.  Należy dodać, że poza wspominanymi projektami szkoła w ramach posiadanych możliwości użyczała na wniosek rodziców sprzęt pozostający w zasobach szkolnych.

Opublikowano: 23 czerwca 2020 10:31

Kategoria: Projekty Unijne

Wyświetleń: 364

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl