Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Pieniądze na innowacje dla Gminy Horyniec-Zdrój

 

    Gmina Horyniec-Zdrój przez najbliższe dwa lata będzie realizować projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. ,,Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

  Projekt zakłada zakup 120 zestawów komputerowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wraz z zestawami odbiorczymi do Internetu. Wybudowana zostanie również wieża teleinformatyczna, która zapewni lepszy dostęp do Internetu osobom, które do tej pory nie mogły korzystać z darmowego Internetu. Dodatkowo w nowe zestawy komputerowe wyposażone zostaną świetlice wiejskie i jednostki kultury.

 

Całość projektu zamyka się w kwocie 1 085 500,00.  Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu to 100%.

83_stopka.jpg

Opublikowano: 22 lutego 2016 14:22

Kategoria: Projekty Unijne

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3632

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl