Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

-kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kserokopią dokonania opłaty za jego korzystanie. (w przypadku zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Horyniec-Zdrój należy podać tylko numer zezwolenia ……………………..).

 

- zgodę organizatora imprezy

 

- pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

 

Opłatazajednorazowezezwoleniewnoszona jest na rachunek gminy  przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 

- 43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 43,75 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 175,00 zł. – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

- jednorazowe zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

- jednorazowe zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Formularze i załączniki:

Wniosek_alko_jednorazowy [pdf, 222.28 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl