Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest SORTOWNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH, KOMPOSTOWNIA FRAKCJI PODSITOWEJ/MŁYNY 111 A, 37-550 RADYMNO, PUK EMPOL, OS. RZEKA 133, TYLMANOWA.

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl