Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

PSZOK został zlokalizowany w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sobieskiego 9B. Czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 700 – 1500 (przyjmowanie w godz. 730 – 1400). PSZOK prowadzi Spółka „Usługi Komunalne”.

Odpady dostarczone do PSZOK-u przyjmowane będą bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Horyniec-Zdrój (nieruchomości zamieszkałych), którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

Formularze i załączniki:

[pdf, 190.29 KB]

[pdf, 465.6 KB]

[pdf, 262.82 KB]

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl