Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Art. 3 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, lub w okresie wiosennym i jesiennym wystawić przed posesję, gdy planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl