Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

  • odpady komunalne odbierane będą w cyklu raz na miesiąc (W zabudowie wielorodzinnej - oś. Sobieskiego odpady zmieszane odbierane są dwa razy w miesiącu)
  • odpady zebrane selektywnie odbierane będą w cyklu raz na miesiąc.

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl