Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce wpłat:

  • w kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój
  • rachunek bankowy: BS Lubaczów/o Horyniec-Zdrój 59 9101 1039 2002 2500 1195 0002

Art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłaty te wynoszą:

W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:

  • gospodarstwo 1 osobowe – 12 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 2 osobowe – 25 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 3 osobowe – 25 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 4 osobowe i powyżej – 36 zł/miesiąc

 

W przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany:

  • gospodarstwo 1 osobowe – 24 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 2 osobowe – 50 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 3 osobowe – 50 zł/miesiąc
  • gospodarstwo 4 osobowe i powyżej - 72 zł/miesiąc

 

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl