Odpady gromadzone na posesjach niezamieszkałych

Art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z tym właściciele nieruchomości tj.: urzędy, kościoły, szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, restauracje, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, sanatoria i inne, są zobowiązani do podpisania umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Urząd Gminy Horyniec-Zdrój i wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów.

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl