Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1259 z późn. zm)

 

Formularze i załączniki:

analiza stanu gospodarki 2019 r. [pdf, 4.69 MB]

analiza stanu gospodarki 2018 r. [pdf, 4.55 MB]

analiza stanu gospodarki 2017 r [pdf, 4.3 MB]

analiza stanu gospodarki 2016 r [pdf, 4.34 MB]

analiza stanu gospodarki 2015 r.pdf [pdf, 753.54 KB]

analiza stanu gospodarki 2014 r.pdf [pdf, 357.11 KB]

analiza stanu gospodarki 2013 r.pdf [pdf, 356.24 KB]

Kategorie:

Gospodarka komunalna

Gmina Horyniec-Zdrój

Realizacja: IDcom.pl